Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem lịch

Giải bài tập trang 80 SGK Toán 2 Bài Thực hành xem lịch giúp các em học sinh biết đọc tên các ngày trong tháng, bước đầu biết xem lịch và tháng trên một tờ lịch. Đồng thời, làm quen với đơn vị đo thời gian: ngày tháng; củng cố nhận biết về các đơn vị đo thời gian và các biểu tượng về thời điểm, khoảng thời gian.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem lịch

1. Giải bài 1 trang 80 SGK Toán 2

Nêu tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 1:

Tháng 1 có 31 ngày.

Phương pháp giải

Đếm xuôi từ 1 đến 31, bắt đầu từ thứ năm rồi điền các số còn thiếu vào bảng.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 80 SGK Toán 2

Đây là tờ lịch tháng 4:

Tháng 4 có 30 ngày.

Xem tờ lịch rồi cho biết

- Các ngày thứ sáu trong tháng 4 là các ngày nào?

- Thứ ba tuần này là ngày 20 tháng 4. Thứ ba tuần trước là ngày nào? Thứ ba tuần sau là ngày nào ?

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ mấy ?

Phương pháp giải

- Quan sát tờ lịch tháng đã cho, xác định các ngày trong cột "thứ sáu"

- Xác định ngày 20 tháng 4 trên tờ lịch rồi tìm ngày của thứ ba tuần trước (ô cùng cột, liền ngay phía trên).

Thứ ba tuần sau tìm tương tự.

- Xác định vị trí ngày 30 tháng 4, dóng theo cột để tìm ngày đó là thứ mấy?

Hướng dẫn giải

- Thứ sáu trong tháng 4 là các ngày 2, ngày 9, ngày 16, ngày 23, ngày 30.

- Thứ ba tuần trước là ngày 13 tháng 4. Thứ ba tuần sau là ngày 27 tháng 4.

- Ngày 30 tháng 4 là ngày thứ sáu.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM