Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 12 trừ đi một số 12 - 8

Giải bài tập trang 52 SGK Toán 2 Bài 12 trừ đi một số 12 - 8 giúp các em học sinh biết cách tự lập bảng trừ có nhớ dạng 12 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ, cách vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 12 trừ đi một số 12 - 8

1. Giải bài 1 trang 52 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 3 =     8 + 4 =     7 + 5 =     6 + 6 =

   3 + 9 =      4 + 8 =     5 + 7 =     12 - 6 =

  12 - 9 =     12 - 8 =     12 - 7 =

  12 - 3 =     12 - 4 =     12 - 5 =

b) 12 - 2 - 7 =     12 - 2 - 5 =     12 - 2 - 6 =

   12 - 9 =     12 - 7 =     12 - 8 =

Phương pháp giải

Nhẩm tìm kết quả của các phép tính rồi điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 3 = 11     8 + 4 = 12     7 + 5 = 12     6 + 6 = 12

   3 + 9 = 11      4 + 8 = 12     5 + 7 = 12     12 - 6 = 6

  12 - 9 =  3     12 - 8 = 4     12 - 7 = 5

  12 - 3 = 9      12 - 4 = 8     12 - 5 = 7

b) 12 - 2 - 7 = 3     12 - 2 - 5 = 5     12 - 2 - 6 = 4

   12 - 9 = 3     12 - 7 = 5     12 - 8 = 4

2. Giải bài 2 trang 52 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 52 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 12 và 7;     b) 12 và 3;     c) 12 và 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 52 SGK Toán 2

Có 12 quyển vở, trong đó có 6 quyển vở bìa đỏ, còn lại là vở bìa xanh. Hỏi có mấy quyển vở bìa xanh ?

Phương pháp giải

Muốn tìm quyển vở bìa xanh ta lấy số quyển vở ban đầu trừ cho số quyển vở bìa đỏ.

Hướng dẫn giải

Số quyển vở bìa xanh là:

12 - 6 = 6 (quyển)

Đáp số: 6 quyển.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM