Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 44 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung có đáp án chi tiết cho từng bài tập SGK Toán 2 giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện các dạng Toán phép cộng có nhớ trong phạm vi 100 chương 2. Mời các em tham khảo chi tiết.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 44 SGK Toán 2

Tính:

5 + 6 =     16 + 5 =     40 + 5 =     4 + 16 =

8 + 7 =     27 + 8 =     30 + 6 =     3 + 47 =

9 + 4 =     44 + 9 =     7 + 20 =     5 + 35 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

5 + 6 = 11     16 + 5 = 21     40 + 5 = 45     4 + 16 = 20

8 + 7 = 15     27 + 8 = 35     30 + 6 = 36     3 + 47 = 50

9 + 4 = 13     44 + 9 = 53     7 + 20 = 27     5 + 35 = 40

2. Giải bài 2 trang 44 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng các số đã cho rồi viết đơn vị vào sau kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hình a. 45kg;     Hình b. 45l

3. Giải bài 3 trang 44 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

  Số hạng   

   34   

   45   

   63   

   17   

   44   

Số hạng

17

48

29

46

36

Tổng

 

 

 

 

 

Phương pháp giải

Lấy hai số hạng đã cho cộng với nhau rồi viết kết quả vào ô tương ứng.

Hướng dẫn giải

   Số hạng   

   34   

   45   

   63   

   17   

   44   

Số hạng

17

48

29

46

36

Tổng

51

93

92

63

80

4. Giải bài 4 trang 44 SGK Toán 2

Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Lần bán đầu: 45kg gạo

Lần bán sau: 38kg gạo

Cả hai lần bán: ... kg gạo?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy khối lượng gạo bán được trong lần đầu cộng với khối lượng gạo bán được trong lần hai.

Hướng dẫn giải

Cả hai lần bán được số ki-lô-gam gạo là:

45 + 38 = 83 (kg)

Đáp số: 83 kg gạo.

5. Giải bài 5 trang 44 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Túi gạo cân nặng mấy ki-lô-gam?

A. 1kg

B. 2kg

C. 3kg

D. 4kg

Phương pháp giải

- Tìm tổng khối lượng của hai quả cân trên đĩa cân bên trái.

- Lấy số vừa tìm được trừ đi 1kg ở đĩa cân bên phải.

Hướng dẫn giải

Túi gạo nặng số ki-lô-gam là:

2 + 2 - 1 = 3 (kg)

Khoanh vào C.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM