Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 53 - 15

Giải bài tập trang 59 SGK Toán 2 Bài 53 - 15 giúp các em học sinh nhanh chóng biết cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 53 -15, vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải Toán. Đồng thời củng cố cách tìm số bị trừ, số hạng chưa biết và các bài tập liên quan.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 53 - 15

1. Giải bài 1 trang 59 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

2. Giải bài 2 trang 59 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt  là:

a) 63 và 24                  b) 83 và 39                       c) 53 và 17

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 59 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x - 18 = 9

b) x + 26 = 73

c) 35 + x = 83

Phương pháp giải

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x - 18 = 9

x = 9 + 18

x = 27

b) x + 26 = 73

x = 73 - 26

x = 47

c) 35 + x = 83

x = 83 - 35

x = 48

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM