Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 2

Giải bài tập trang 95 SGK Toán 2 Bài Bảng nhân 2 giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 2 và học thuộc lòng bảng nhân 2, giải các bài toán đếm thêm 2 trong phạm vi bảng nhân 2. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết bài giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Bảng nhân 2

1. Giải bài 1 trang 95 SGK Toán 2

Tính nhẩm :

2 x 2 =     2 x 8 =      2 x 7 =

2 x 4 =     2 x 10 =    2 x 5 =

2 x 6 =     2 x 1 =      2 x 9 =

2 x 3 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị số 2 được lấy một số lần rồi viết kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2 x 2 = 4       2 x 8 = 16       2 x 7 = 14

2 x 4 = 8       2 x 10 = 20     2 x 5 = 10

2 x 6 = 12     2 x 1 = 2         2 x 9 = 18

2 x 3 = 6

2. Giải bài 2 trang 95 SGK Toán 2

Mỗi con gà có 2 chân. Hỏi 6 con gà có bao nhiêu chân ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 con gà: 2 chân

6 con gà:.... chân?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số chân của một con gà nhân với số con cần tính.

Hướng dẫn giải

6 con gà có số chân là:

2 x 6 = 12 (chân)

Đáp số: 12 chân.

3. Giải bài 3 trang 95 SGK Toán 2

Đếm thêm 2 rồi viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Lần lượt cộng 2 đơn vị vào số liền trước để tìm được giá trị của số tiếp theo cần điền vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM