Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 14 trừ đi một số 14 - 8

Giải bài tập trang 61 SGK Toán 2 Bài 14 trừ đi một số 14 - 8 giúp các em học sinh biết cách lập bảng trừ có nhớ dạng 14 - 8 và học thuộc lòng bảng trừ. Đồng thời biết vận dụng bảng trừ đã học để làm tính và giải các bài tập toán liên quan.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 14 trừ đi một số 14 - 8

1. Giải bài 1 trang 61 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 9 + 5 =     8 + 6 =     7 + 7 =

5 + 9 =     6 + 8 =     14 - 7 =

14 - 9 =     14 - 8 =     14 - 4 =

14 - 5 =     14 - 6 =     14 - 10 =

b) 14 - 4 - 2 =     14 - 4 - 5 =     14 - 4 - 1 =

14 - 6 =     14 - 9 =     14 - 5 =

Phương pháp giải

a) Tính nhẩm các phép toán rồi điền kết quả vào chỗ trống.

b) Trừ các số lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

a) 9 + 5 = 14     8 + 6 = 14     7 + 7 = 14

5 + 9 = 14     6 + 8 = 14     14 - 7 = 7

14 - 9 = 5     14 - 8 = 6     14 - 4 = 10

14 - 5 = 9     14 - 6 = 8     14 - 10 = 4

b) 14 - 4 - 2 = 8     14 - 4 - 5 = 5     14 - 4 - 1 = 9

14 - 6 = 8     14 - 9 = 5     14 - 5 = 9

2. Giải bài 2 trang 61 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ 14 với một số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 61 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

a) 14 và 5;     c) 14 và 7;     c) 12 và 9.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 61 SGK Toán 2

Một cửa hàng có 14 quạt điện, đã bán 6 quạt điện. Hỏi cửa hàng đó còn lại mấy quạt điện ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quạt điện còn lại ta lấy số quạt điện cửa hàng có lúc ban đầu trừ đi số quạt điện đã bán.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng đó còn lại số quạt điện là:

14 - 6 = 8 (quạt điện)

Đáp số: 8 quạt điện.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM