Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

Giải bài tập trang 66 SGK Toán 2 Bài 55 - 8, 56 - 7, 37 - 8, 68 - 9 giúp học sinh biết cách thực hiện phép trừ dạng có nhớ (số bị trừ có hai chữ số, số trừ có một số). Đồng thời củng cố cách tìm số hạng chưa biết trong phép cộng.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9

1. Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 2

Tính :

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 64 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 9 = 27

b) 7 + x = 35

c) x + 8 = 46

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x + 9 = 27

x = 27 - 9

x = 18

b) 7 + x = 35

x = 35 - 7

x = 28

c) x + 8 = 46

x = 46 - 8

x = 38

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM