Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 160 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung có lời giải tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em họ sinh ôn tập lại các phép cộng trừ trong phạm vi 100, 1000 và các bài tập liên quan. Mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 160 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Cộng lần lượt từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 160 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

 Trừ các số lần lượt từ phải sang trái (chú ý trừ có nhớ).

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 160 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

700 + 300 =                       800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 300 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Phương pháp giải

 Cộng hoặc trừ các số hàng nghìn và hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng của kết quả 2 chữ số 0.

Hướng dẫn giải

700 + 300 = 1000              800 + 200 = 1000          500 + 500 = 1000

1000 - 300 = 700               1000 - 200 = 800           1000 - 500 = 500

4. Giải bài 4 trang 160 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216;                     427 + 142;                       516 + 173

b) 876 - 231;                      999 - 542;                         505 - 304

Phương pháp giải

 - Đặt tính: Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM