Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 154 SGK Toán 2 Bài Luyện tập có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập cách quy đổi đơn vị ra mét, mi - li - mét, ki - lô - mét và các dạng bài tập liên quan đến đơn vị đo độ dài mét, mi - li - mét, ki - lô - mét. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 154 SGK Toán 2

Tính:

13m + 15m =     5km x 2 =

66km - 24km =     18m : 3 =

23mm + 42mm =     25mm : 5 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị độ dài vào kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

13m + 15m = 28m     5km x 2 = 10km

66km - 24km = 42km     18m : 3 = 6m

23mm + 42mm = 65mm     25mm : 5 = 5mm

2. Giải bài 2 trang 154 SGK Toán 2

Một người đi 18km để đến thị xã, sau đó lại đi tiếp 12km để đến thành phố. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét?

Phương pháp giải

Muốn tính người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét thì ta tính tổng độ dài hai quãng đường đã cho.

Hướng dẫn giải

Quãng đường người đó đi được là:

18 + 12 = 30 (km)

Đáp số: 30 km.

3. Giải bài 3 trang 154 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một bác thợ may dùng 15m vải may 5 bộ quần áo giống nhau. Hỏi để may một bộ quần áo như thế cần bao nhiêu mét vải?

A. 10m

B. 20m

C. 3m

Phương pháp giải

 Muốn tìm lời giải ta lấy số mét vải chia cho số bộ quần áo.

Hướng dẫn giải

Ta có: 15 : 5 = 3 (m)

Khoanh vào chữ C.

4. Giải bài 4 trang 154 SGK Toán 2

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi của hình tam giác đó.

Phương pháp giải

- Dùng thước thẳng có chia vạch xăng-ti-mét đo độ dài của các cạnh trong tam giác.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó (tính khi cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Đo độ dài các cạnh tam giác ABC ta được:

AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

3 + 4 + 5 = 12 (cm)

Đáp số: 12cm.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Thi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM