Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 90 SGK Toán 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập cộng và trừ. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 90 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 38 + 27;          54 + 19;          67 + 5

b) 61 - 28;           70 - 32;           83 - 8

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 90 SGK Toán 2

Tính:

12 + 8 + 6 =           25 + 15 - 30 =

36 + 19 - 19 =        51 - 19 + 18 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

12 + 8 + 6 = 26            25 + 15 - 30 = 10

36 + 19 - 19 = 36          51 - 19 + 18 = 50

3. Giải bài 3 trang 90 SGK Toán 2

Năm nay ông 70 tuổi, bố kém ông 32 tuổi. Hỏi năm nay bố bao nhiêu tuổi?

Phương pháp giải

Muốn tìm số tuổi của bố ta lấy số tuổi của ông trừ đi 32 tuổi.

Hướng dẫn giải

Năm nay bố có số tuổi là:

70 - 32 = 38 (tuổi)

Đáp số: 38 tuổi.

4. Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào chỗ trống:

a) 75 + 18 = 18 + ...                                  b) 37 + 26 = ... + 37

c) 44 + ... = 36 + 44                                  d) ... + 9 = 9 + 65

Phương pháp giải

 Vận dụng kiến thức : a + b = b + a

Hướng dẫn giải

a) 75 + 18 = 18 + 75                                  b) 37 + 26 = 26 + 37

c) 44 + 36 = 36 + 44                                  d) 65 + 9 = 9 + 65

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Hoang Oanh Nguyen

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM