Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 111 SGK Toán 2 Bài Luyện tập bảng chia 2 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố, rèn luyện kỹ năng giải Toán trong phạm vi bảng chia 2. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 111 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

8 : 2 =     10 : 2 =     14 : 2 =     18 : 2 =

16 : 2 =     6 : 2 =     20 : 2 =     12 : 2 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép chia với 2 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 : 2 = 4     10 : 2 = 5     14 : 2 = 7

18 : 2 = 9     16 : 2 = 8     6 : 2 = 3

20 : 2 = 10     12 : 2 = 6

2. Giải bài 2 trang 111 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

2 x 6 =     2 x 8 =     2 x 2 =

2 x 1 =     12 : 2 =     16 : 2 =

4 : 2 =     2 : 2 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép nhân 2 rồi tìm giá trị của phép chia tương ứng.

Hướng dẫn giải

2 x 6 = 12     2 x 8 = 16     2 x 2 = 4

2 x 1 = 2     12 : 2 = 6     16 : 2 = 8

4 : 2 = 2     2 : 2 = 1

3. Giải bài 3 trang 111 SGK Toán 2

Có 18 lá cờ chia đều cho 2 tổ. Hỏi mỗi tổ được mấy lá cờ?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy 18 chia cho số tổ.

Hướng dẫn giải

Số lá cờ của mỗi tổ là:

18 : 2 = 9 (lá cờ)

Đáp số: 9 lá cờ.

4. Giải bài 4 trang 111 SGK Toán 2

Có 20 học sinh xếp thành các hàng, mỗi hàng có 2 bạn. Hỏi tất cả có mấy hàng?

Phương pháp giải

Muốn tìm số hàng ta lấy số học sinh chia cho số học sinh trong một hàng.

Hướng dẫn giải

Tất cả có số hàng là:

20 : 2 = 10 (hàng)

Đáp số: 10 hàng.

5. Giải bài 5 trang 111 SGK Toán 2

Hình nào có \(\frac{1}{2}\) số con chim đang bay?

Phương pháp giải

- Đếm số chim đang bay và số chim còn ở trên cành.

- Chọn hình có số chim đang bay và số chim trên cành bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Hình a và hình c có \(\frac{1}{2}\) số con chim đang bay.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM