Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 117 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán tìm các thừa số chưa biết của phép nhân. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 117 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x × 2 = 4 

b) 2 × x = 12 

c) 3 × x = 27

Phương pháp giải

Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) x × 2 = 4

x = 4 : 2

x = 2

b) 2 × x = 12

x = 12 : 2

x = 6

c) 3 × x = 27

x = 27 : 3

x = 9

2. Giải bài 2 trang 117 SGK Toán 2

Tìm y:

a) y + 2 = 10 

b) y x 2 = 10 

c ) 2 x y = 10

Phương pháp giải

- Tìm số hạng bằng tổng trừ đi số hạng kia.

- Tìm thừa số bằng tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) y + 2 = 10

y = 10 - 2

y = 8

b) y x 2 = 10

y = 10 : 2

y = 5

c) 2 x y = 10

y = 10 : 2

y = 5

3. Giải bài 3 trang 117 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

Tìm tích và thừa số còn thiếu trong mỗi phép nhân rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 117 SGK Toán 2

Có 12kg gạo chia đều cho 3 túi. Hỏi mỗi túi có mấy ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải

Muốn tìm đáp án ta lấy 12kg chia cho số túi.

Hướng dẫn giải

Số ki-lô-gam gạo trong mỗi túi là:

12 : 3 = 4 (kg)

Đáp số: 4 kg

5. Giải bài 5 trang 117 SGK Toán 2

Có 15 bông hoa cắm vào các lọ, mỗi lọ có 3 bông hoa. Hỏi cắm được mấy lọ hoa?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số bông hoa đã cho chia 3.

Hướng dẫn giải

Số lọ hoa là:

15 : 3 = 5 (lọ hoa)

Đáp số: 5 lọ hoa

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM