Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 131 SGK Toán 2 Bài Luyện tập Chu vi hình tam giác - Chu vi hình tứ giác bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được các dạng bài tập về chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Đồng thời, biết cách tính chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 131 SGK Toán 2

a) Một đường gấp khúc gồm ba đoạn thẳng:

b) Một hình tam giác:

c) Một hình tứ giác.

Phương pháp giải

Dùng thước thẳng nối các điểm đã cho để tạo được thành các hình theo yêu cầu.

Hướng dẫn giải

Có thể nối nhiều cách, chẳng hạn như sau:

2. Giải bài 2 trang 131 SGK Toán 2

Tính chu vi hình tam giác ABC, biết độ dài các cạnh là:

AB = 2cm, BC = 5cm, AC = 4cm.

Phương pháp giải

Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài các cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tam giác ABC là:

2 + 4 + 5 = 11 (cm)

Đáp số: 11cm.

3. Giải bài 3 trang 131 SGK Toán 2

Hình tứ giác DEGH có độ dài các cạnh DE = 3cm, EG = 5cm, GH = 6cm, DH = 4cm. Tính chu vi hình tứ giác đó.

Phương pháp giải

Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài 4 cạnh của hình đó (cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải

Chu vi hình tứ giác DEGH là:

3 + 5 + 6 + 4 = 18 (cm)

Đáp số: 18cm.

4. Giải bài 4 trang 131 SGK Toán 2

a) Tính độ dài đường gấp khúc ABCDE.

b) Tính chu vi hình tứ giác ABCD.

Phương pháp giải

- Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài của các cạnh AB; BC; CD và DE.

- Chu vi hình tứ giác bằng tổng độ dài bốn cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là:

3 + 3 + 3 + 3 = 12 (cm)

Đáp số: 12 cm

b) Chu vi hình tứ giác ABCD là: 

3 + 3 + 3 + 3= 12 (cm)

Đáp số: 12 cm.

Chú ý:

Ngoài ra có thể viết phép tính 3 + 3 + 3 + 3 thành 3 x 4 để tìm lời giải cho bài toán.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Phuong

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM