Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 43 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập đơn vị đo khối lượng lít. Mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 43 SGK Toán 2

Tính:

2l + 1l =      15l - 5l =      3l + 2l - 1l =

16l + 5l =      35l - 12l =      16l - 4l + 15l =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính với các số rồi viết đơn vị lít vào sau kết quả.

Hướng dẫn giải

2l+ 1l= 3l       15l - 5l = 10l       3l + 2l - 1l = 4l

16l + 5l = 21l       35l - 12l = 23l       16l - 4l + 15l = 27l

2. Giải bài 2 trang 43 SGK Toán 2

Số?

Phương pháp giải

Tính tổng các số đã cho trong mỗi hình rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 1l + 2l + 3l = 6l;     b) 3l + 5l = 8l;     c) 10l + 20l = 30l.

3. Giải bài 3 trang 43 SGK Toán 2

Thùng thứ nhất có 16l dầu, thùng thứ hai có ít hơn thùng thứ nhất 2l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Thùng thứ nhất: 16l

Thùng thứ hai ít hơn thùng thứ nhất: 2l

Thùng thứ hai: ... lít? 

Lời giải

Muốn tìm thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít dầu của thùng thứ nhất trừ đi 2l dầu.

Hướng dẫn giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

16 - 2 = 14 (l)

Đáp số: 14l.

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM