Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 74 SGK Toán 2 Bài Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 74 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

12 – 7 =       11 – 8 =       14 – 9 =       16 – 8 =

14 – 7 =       13 – 8 =       15 – 9 =       17 – 8 =

16 – 7 =       15 – 8 =       17 – 9 =       18 – 9 =

Phương pháp giải

Trừ nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

12 – 7 = 5       11 – 8 = 3       14 – 9 = 5       16 – 8 = 8

14 – 7 = 7       13 – 8 = 5       15 – 9 = 6       17 – 8 = 9

16 – 7 = 9       15 – 8 = 7       17 – 9 = 8       18 – 9 = 9

2. Giải bài 2 trang 74 SGK Toán 2

Tính :

Phương pháp giải

 Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 74 SGK Toán 2

Tìm x:

a) 32 – x = 18

b) 20 – x = 2

c) x – 17 = 25

Phương pháp giải

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Hướng dẫn giải

a) 32 – x = 18

x = 32 – 18

x = 14

b) 20 – x = 2

x = 20 – 2

x = 18

c) x – 17 = 25

x = 17 + 25

x = 42

4. Giải bài 4 trang 74 SGK Toán 2

Vẽ đường thẳng:

a) Đi qua hai điểm M, N.

b) Đi qua điểm O

c) Đi qua 2 trong 2 điểm A, B, C

Phương pháp giải

a) Đặt cạnh thước kẻ trùng với hai điểm M, N; kẻ một đường thẳng đi qua hai điểm đó.

b) Nên chấm 1 điểm khác điểm O, vẽ đường thẳng đi qua hai điểm O và P.

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm đã cho rồi vẽ đường thẳng.

Hướng dẫn giải

a)

b) 

c) Có thể chọn tùy ý hai trong ba điểm vẽ đường thẳng, chẳng hạn:

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM