Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về giải Toán

Giải bài tập trang 88 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về giải Toán với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được quy trình giải Toán có lời văn (dạng Toán đơn về cộng trừ), cách trình bày giải Toán có lời văn. Sau đây mời các bạn cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về giải Toán

1. Giải bài 1 trang 88 SGK Toán 2

Một cửa hàng buổi sáng bán được 48l dầu, buổi chiều bán được 37l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Muốn tìm cả hai buổi cửa hàng đó bán được bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít dầu bán được của buổi sáng cộng với số lít dầu bán được của buổi chiều.

Hướng dẫn giải

Cả hai buổi bán được số lít dầu là:

\(48 + 37 = 85\) (lít)

Đáp số: \(85\) lít dầu.

2. Giải bài 2 trang 88 SGK Toán 2

Bình cân nặng 32kg, An cân nhẹ hơn Bình 6kg. Hỏi An cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Phương pháp giải

Muốn tìm cân nặng của An ta lấy cân nặng của Bình trừ đi 6kg.

Hướng dẫn giải

An cân nặng số ki-lô-gam là:

\(32 - 6 = 26\) (kg)

Đáp số: \(26\)kg.

3. Giải bài 3 trang 88 SGK Toán 2

Lan hái được 24 bông hoa, Liên hái được nhiều hơn Lan 16 bông hoa. Hỏi Liên hái được bao nhiêu bông hoa?

Phương pháp giải

Muốn tìm Liên hái được bao nhiêu bông hoa ta lấy số bông hoa của Lan cộng với 16 bông hoa.

Hướng dẫn giải

Liên hái được số bông hoa là:

\(24 + 16 = 40\) (bông hoa)

Đáp số: \(40\) bông hoa.

4. Giải bài 4 trang 88 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào các ô màu xanh: 

Phương pháp giải

Đếm xuôi các số từ 1 đến 14 rồi điền số còn thiếu vào ô trống. 

Hướng dẫn giải

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM