Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

Giải bài tập trang 85 SGK Toán 2 Bài Ôn tập về hình học với lời giải chi tiết rõ ràng giúp các em học sinh ôn tập lại nhận dạng, nêu tên gọi các hình đã học, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, xác định ba điểm thẳng hàng. Đồng thời, tiếp tục củng cố về xác định vị trí các điểm trên ô vuông trong vở học sinh để vẽ hình.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về hình học

1. Giải bài 1 trang 85 SGK Toán 2

Mỗi hình dưới đây là hình gì?

Phương pháp giải

Xác định tên gọi của các hình đã cho.

Hướng dẫn giải

a) Hình tam giác     b) Hình tứ giác     c) Hình tứ giác.

d) Hình vuông     c) Hình chữ nhật     g) Hình vuông.

2. Giải bài 2 trang 85 SGK Toán 2

a) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 8cm.

b) Vẽ đoạn thẳng có độ dài 1dm.

Phương pháp giải

- Dùng bút chì và thước kẻ.

- Đánh dấu một điểm, đặt thước kẻ sao cho điểm đó trùng với vạch 0cm; đánh dấu điểm còn lại trùng với vạch của độ dài cần vẽ.

- Giữ nguyên thước, dùng bút chì nối hai điểm vừa đánh dấu dọc theo cạnh của thước.

- Đặt tên cho 2 điểm của mỗi đoạn thẳng. Từ đó em được đoạn thẳng cần vẽ.

Hướng dẫn giải

a) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, một điểm ở vạch 0 và đánh dấu điểm ở vạch 8, sau đó nối hai điểm đó lại.

b) Dùng thước có vạch chia xăng-ti-mét, một điểm ở vạch 0 và đánh dấu một điểm ở vạch 10, sau đó nối hai điểm đó lại.

3. Giải bài 3 trang 85 SGK Toán 2

Nêu tên ba điểm thẳng hàng (dùng thước thẳng để kiểm tra)

Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức : Nếu ba điểm cùng nằm trên một đường thẳng thì ba điểm đó thẳng hàng.

- Đặt thước kẻ vào ba điểm trong các điểm đã cho, nếu chúng cùng nằm trên một cạnh của thước thì đó là 3 điểm thẳng hàng.

Hướng dẫn giải

Ba điểm A, B, E thẳng hàng.

Ba điểm D, E, C thẳng hàng

Ba điểm D, B, I thằng hàng.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM