Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 46 SGK Toán 2 Bài Luyện tập tìm một số hạng trong một tổng với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các bạn học sinh nắm chắc được các kiến thức cách tìm số hạng khi biết tổng và số hạng kia và cách dạng bài tính toán liên quan.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 46 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 8 = 10x +8 = 10

b) x + 7 = 10x + 7 = 10

c) 30 + x = 58    

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x + 8 = 10

x = 10 − 8

x = 2

b) x + 7 = 10

x = 10 − 7

x = 3

c) 30 + x = 58

x = 58 − 30

x = 28

2. Giải bài 2 trang 46 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

9 + 1 =      8 + 2 =     3 + 7 =

10 - 9 =     10 - 8 =     10 - 3 =

10 - 1 =     10 - 2 =     10 - 7 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

9 + 1 = 10     8 + 2 = 10     3 + 7 = 10

10 - 9 = 1     10 - 8 = 2     10 - 3 = 7

10 - 1 = 9     10 - 2 = 8     10 - 7 = 3.

3. Giải bài 3 trang 46 SGK Toán 2

Tính:

10 - 1 - 2 =      10 - 3 - 4 =     19 - 3 - 5 =

10 - 3 =      10 - 7 =     19- 8 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

10 - 1 - 2 = 7     10 - 3 - 4 = 3     19 - 3 - 5 = 11

10 - 3 = 7     10 - 7 = 3     19 - 8 = 11

4. Giải bài 4 trang 46 SGK Toán 2

Vừa cam vừa quýt có 45 quả, trong đó có 25 quả cam. Hỏi có bao nhiêu quả quýt ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quả quýt ta lấy 45 quả trừ đi số quả cam.

Hướng dẫn giải

Có số quả quýt là:

45 - 25 = 20 ( quả )

Đáp số: 20 quả quýt.

5. Giải bài 5 trang 46 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Tìm x, biết: x + 5 = 5

A. x = 5

B. x = 10

C. x = 0

Phương pháp giải

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia rồi chọn đáp án thích hợp.

Hướng dẫn giải

x + 5 = 5

x = 5 − 5

x = 0

Khoanh đáp án C

Ngày:25/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM