Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 64 SGK Toán 2 Bài Luyện tập giúp các em học sinh nắm được cách thực hiện phép trừ có nhớ, số bị trừ là số có hai chữ số, hàng đơn vị là 4, số trừ là số có hai chữ số. Đồng thời, biết vận dụng phép trừ đã học làm tính và giải bài toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 64 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

14 - 5 =     14 - 7 =     14 - 9 =

14 - 6 =     14 - 8 =     13 - 9 =

Phương pháp giải

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

14 - 5 = 9     14 - 7 = 7     14 - 9 = 5

14 - 6 = 8     14 - 8 = 6     13 - 9 = 4

2. Giải bài 2 trang 64 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 84 - 47;     30 - 6;     74 - 49;

b) 62 - 28;     83 - 45;     60 - 12.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ theo thứ tự lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

 

3. Giải bài 3 trang 64 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x - 24 = 34    

b) x + 18 = 60

c) 25 + x = 84.

Phương pháp giải

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Hướng dẫn giải

a) x - 24 = 34

x = 34 + 24

x = 58

b) x + 18 = 60

x = 60 - 18

x = 42

c) 25 + x = 84

x = 84 - 25

x = 59.

4. Giải bài 4 trang 64 SGK Toán 2

Một cửa hàng đồ chơi có 84 ô tô và máy bay, trong đó có 45 ô tô. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu máy bay ?

Phương pháp giải

Muốn tìm máy bay mà cửa hàng có là bao nhiêu ta lấy 84 trừ đi số ô tô đã cho.

Hướng dẫn giải

Cửa hàng đó có số máy bay là:

84 - 45 = 39 (máy bay)

Đáp số: 39 máy bay.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM