Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 124 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung giúp các em học sinh ôn tập, hệ thống lại các kiến thức đã học, rèn luyện kỹ năng giải Toán về phép nhân và phép chia. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 124 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 3 x 4 : 2 = 12 : 2 = 6

a) 5 x 6 : 3 =

b) 6 : 3 x 5 =

c) 2 x 2 x 2 =

Phương pháp giải

Tính lần lượt từ trái sang phải theo mẫu.

Hướng dẫn giải

a) 5 x 6 : 3 = 30 :3 = 10

b) 6 : 3 x 5 = 2 x 5 = 10

c) 2 x 2 x 2 = 4 x 2 = 8

2. Giải bài 2 trang 124 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 2 = 6

x × 2 = 6

b) 3 + x = 15

3 × x = 15

Phương pháp giải

- Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia cho thừa số kia.

Hướng dẫn giải

a) x + 2 = 6

  x = 6 − 2

  x = 4

x × 2 = 6

  x = 6 : 2

  x = 3

b) 3 + x = 15

  x = 15 − 3

  x=12

3 × x = 15

  x = 15 : 3

  x = 5

3. Giải bài 3 trang 124 SGK Toán 2

Hình nào đã được tô màu:

\({1 \over 2}\) số ô vuông?

\({1 \over 3}\) số ô vuông?

\({1 \over 4}\) số ô vuông?

\({1 \over 5}\)  số ô vuông?

Phương pháp giải

- Vận dụng kiến thức đã học về một phần hai, một phần ba ... đã học.

- Hình được chia thành \(n\) phần bằng nhau và có \(1\) phần đã tô thì ta nói phần đã tô bằng \(\dfrac{1}{n}\) hình ban đầu.

Hướng dẫn giải

Hình C đã được tô màu \({1 \over 2}\)  số ô vuông.

Hình A đã được tô màu \({1 \over 3}\)  số ô vuông.

Hình D đã được tô màu  \({1 \over 4}\)  số ô vuông.

Hình B đã được tô màu \({1 \over 5}\)  số ô vuông.

4. Giải bài 4 trang 124 SGK Toán 2

Mỗi chuồng có 5 con thỏ. Hỏi 4 chuồng như thế có tất cả bao nhiêu con thỏ?

Phương pháp giải

 Muốn tìm lời giải ta lấy 5 nhân với số chuồng.

Hướng dẫn giải

Số con thỏ có tất cả là:

5 x 4 = 20 (con thỏ)

Đáp số: 20 con thỏ.

5. Giải bài 5 trang 124 SGK Toán 2

Xếp 4 hình tam giác thành hình chữ nhật :

 

Phương pháp giải

Ghép các hình tam giác đã cho thành hình chữ nhật.

Hướng dẫn giải

Ta có cách xếp như sau:

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Thanh Nhàn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM