Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Dưới đây là các phương pháp giải và hướng dẫn giải bài tập Luyện tập chung trang 181 Toán 2, giúp các em học sinh học ôn tập ôn thi cuối năm. Mời các em học sinh và phụ huynh cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 181 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

5 x 6 =                      36 : 4 =                      1 x 5 : 5 =

4 x 7 =                      25 : 5 =                      0 x 5 : 5 =

3 x 8 =                      16 : 4 =                      0 : 3 : 2 =

2 x 9 =                        9 : 3 =                      4 : 4 x 1 =

Phương pháp giải

- Nhẩm giá trị phép tính nhân, chia trong phạm vi đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Có hai phép tính nhân, chia: Tính lần lượt từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

5 x 6 = 30                      36 : 4 = 9                      1 x 5 : 5 = 1 

4 x 7 = 28                      25 : 5 = 5                      0 x 5 : 5 = 0

3 x 8 = 24                      16 : 4 = 4                      0 : 3 : 2 = 0

2 x 9 = 18                        9 : 3 = 3                      4 : 4 x 1 = 1

2. Giải bài 2 trang 181 SGK Toán 2

Điền dấu >; <; = thích hợp vào chỗ chấm:

482...480                                  300 + 20 + 8...338

987...989                                  400 + 60 + 9...469

1000...600 + 400                       700 + 300 ... 999

Phương pháp giải

- Tính giá trị các vế có phép tính.

- So sánh các cặp chữ số cùng hàng theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

482 > 480                                  300 + 20 + 8 < 338

987 < 989                                  400 + 60 + 9 = 469

1000 = 600 + 400                      700 + 300  > 999

3. Giải bài 3 trang 181 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 72 - 27                602 + 35                   323 + 6

b) 48 + 48                347 - 37                   538 - 4

Phương pháp giải

- Đặt tính: Viết các số sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính: Cộng hoặc trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 181 SGK Toán 2

Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Vải xanh: 40m

Vải hoa ngắn hơn vải xanh: 16m

Vải hoa: ... m?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy độ dài tấm vải xanh trừ đi 16m.

Hướng dẫn giải

Độ dài của tấm vải là:

40 - 16 = 24 (m)

Đáp số: 24m.

5. Giải bài 5 trang 181 SGK Toán 2

Đo độ dài các cạnh của hình tam giác ABC rồi tính chu vi hình tam giác đó.

Phương pháp giải

- Dùng thước thẳng có vạch chia xăng-ti-mét đo độ dài các cạnh.

- Chu vi hình tam giác bằng tổng độ dài ba cạnh của hình đó.

Hướng dẫn giải

Dùng thước có vạch chia xăng -ti-mét để đo độ dài từng cạnh, ta được:

AB = 4cm, BC = 3cm, AC = 4cm.

Chu vi hình tam giác ABC là:

4 + 3 + 4 = 11 (cm)

Đáp số: 11 cm.

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM