Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 75 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập SGK giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 75 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

16 – 7 =       12 – 6 =       10 – 8 =       13 – 6 =

11 – 7 =       13 – 7 =       17 – 8 =       15 – 7 =

14 – 8 =       15 – 6 =       11 – 4 =       12 – 3 =

Phương pháp giải

Tính nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

16 – 7 = 9       12 – 6 = 6       10 – 8 = 2       13 – 6 = 7

11 – 7 = 4       13 – 7 = 6       17 – 8 = 9       15 – 7 = 8

14 – 8 = 6       15 – 6 = 9       11 – 4 = 7       12 – 3 = 9

2. Giải bài 2 trang 75 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 32 - 25;                     61 - 19;                        44 - 8.

b) 53 - 29;                     94 - 57;                        30 - 6.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 75 SGK Toán 2

Tính:

42 - 12 - 8 = 

36 + 14 - 28 =

58 - 24 - 6 =

72 - 36 + 24 =

Phương pháp giải

Thực hiện các phép tính lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

42 - 12 - 8 = 30 - 8 = 22

36 + 14 - 28 = 50 - 28 = 22

58 - 24 - 6 = 34 - 6 = 28

72 - 36 + 24 = 36 +24 = 60

4. Giải bài 4 trang 75 SGK Toán 2

Tìm x:

a) x + 14 = 40 

b) x - 22 = 38

c) 52 - x = 17

Phương pháp giải

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Hướng dẫn giải

a) x + 14 = 40 

x = 40 - 14 

x = 26 

b) x - 22 = 38

 x = 38 + 22

x = 60

c) 52 - x = 17

x = 52 - 17

x = 35

5. Giải bài 5 trang 75 SGK Toán 2

Băng giấy màu đỏ dài 65cm, băng giấy màu xanh ngắn hơn băng giấy màu đỏ 17cm. Hỏi băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Phương pháp giải

Muốn tìm băng giấy màu xanh dài bao nhiêu xăng-ti-mét ta lấy độ dài băng giấy màu đỏ trừ đi 17cm.

Hướng dẫn giải

Băng giấy màu xanh dài số xăng-ti-mét là:

65 - 17 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM