Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 100 SGK Toán 2 Bài Bảng nhân 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập và học thuộc lòng cách lập bảng nhân 4, giải các bài toán và đếm thêm 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 100 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

a) 4 x 4 =     4 x 9 =     4 x 6 =

4 x 5 =     4 x 2 =     4 x 10 =

4 x 8 =     4 x 7 =     4 x 1 =

b) 2 x 3 =     2 x 4 =     4 x 3 =

3 x 2 =     4 x 2 =     3 x 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị bảng nhân đã học trong phạm vi 4 rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 4 x 4 = 16     4 x 9 = 36     4 x 6 = 24

4 x 5 = 20     4 x 2 = 8     4 x 10 = 40

4 x 8 = 32     4 x 7 = 28     4 x 1 = 4

b) 2 x 3 = 6     2 x 4 = 8     4 x 3 = 12

3 x 2 = 6     4 x 2 = 8     3 x 4 = 12

2. Giải bài 2 trang 100 SGK Toán 2

Tính (theo mẫu):

Mẫu: 4 x 3 + 8 = 12 + 8 = 20

a) 4 x 8 + 10 =

b) 4 x 9 + 14 =

c) 4 x 10 + 60 =

Phương pháp giải

Làm tính theo mẫu : Nhẩm giá trị phép nhân rồi cộng với số còn lại.

Hướng dẫn giải

a) 4 x 8 + 10 = 32 + 10 = 42

b) 4 x 9 + 14 = 36 + 14 = 50

c) 4 x 10 + 60 = 40 + 60 = 100.

3. Giải bài 3 trang 100 SGK Toán 2

Mỗi học sinh được mượn 4 quyển sách. Hỏi 5 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 học sinh: 4 quyển sách

5 học sinh:...quyển sách?

Lời giải

Muốn tìm câu trả lời ta lấy số sách một học sinh được mượn nhân với số học sinh.

Hướng dẫn giải

5 học sinh được mượn số quyển sách là:

4 x 5 = 20 (quyển)

Đáp số: 20 quyển.

4. Giải bài 4 trang 100 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

4 x 3 = ?

A. 7

B. 1

C. 12

D. 43

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị phép nhân trong bảng nhân 4 rồi chọn đáp án đúng.

Hướng dẫn giải

Ta có: 4 × 3 = 12

Khoanh vào chữ C

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Minh Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM