Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 104 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với lời giải chi tiết giúp các em học sinh hiểu được cách nhận biết đường gấp khúc, cách tính độ dài đường gấp khúc (khi biết độ dài các đoạn thẳng của đường gấp khúc). Mời các em tham khảo lời giải bài tập dưới đây.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 104 SGK Toán 2

a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 12cm và 15cm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

b) Một đoạn gấp khúc gồm ba đoạn thẳng có độ dài lần lượt là 10dm, 14dm và 9dm. Tính độ dài đường gấp khúc đó.

Phương pháp giải

a) Tính tổng độ dài của hai đoạn thẳng đã cho.

b) Tính tổng độ dài của ba đoạn thẳng đã cho.

Hướng dẫn giải

a) Độ dài đường gấp khúc là:

12 + 15 = 27 (cm)

b) Độ dài đường gấp khúc là:

10 + 14 + 9 = 33 (dm)

Đáp số: a) 27cm; b) 33 dm.

2. Giải bài 2 trang 104 SGK Toán 2

Con ốc sên bò từ A đến D (như hình vẽ). Hỏi con ốc sên phải bò đoạn đường dài bao nhiêu đề-xi-mét ?

Phương pháp giải

 Tính tổng độ dài các đoạn thẳng AB; BC và CD.

Hướng dẫn giải

Con ốc sên phải bò đoạn đường dài số đề-xi-mét là:

5 + 2 + 7 = 14 (dm)

Đáp số: 14 dm.

3. Giải bài 3 trang 104 SGK Toán 2

Ghi tên các đường gấp khúc có trong hình vẽ sau, biết:

a) Đường gấp khúc đó gồm ba đoạn thẳng.

b)  Đường gấp khúc đó gồm hai đoạn thẳng.

Phương pháp giải

Liệt kê và đọc tên các đường gấp khúc.

Hướng dẫn giải

a) Đường gấp khúc là: ABCD hoặc DCBA.

b) Đường gấp khúc là: ABC; BCD.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Tuyết Trịnh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM