Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 120 SGK Toán 2 Bài Luyện tập bảng chia 4 với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 120 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

8 : 4 =                      12 : 4 =             20 : 4 =                      28 : 4 =

36 : 4 =                    24 : 4 =             40 : 4 =                      32 : 4 =

Phương pháp giải

Nhẩm lại bảng chia 4 đã học rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

8 : 4 = 2                 12 : 4 = 3           20 : 4 = 5               28 : 4 = 7

36 : 4 = 9               24 : 4 = 6           40 : 4 = 10             32 : 4 = 8

2. Giải bài 2 trang 120 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

4 x 3 =                 4 x 2 =                4 x 1 =                       4 x 4 =

12 : 4 =                8 : 4 =                4 : 4 =                       16 : 4 =

12 : 3 =                8 : 2 =                4 : 1 =

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của phép nhân rồi điền giá trị của 2 phép tính chia liên quan.

Hướng dẫn giải

4 x 3 = 12              4 x 2 = 8              4 x 1 = 4              4 x 4 = 16

12 : 4 = 3              8 : 4 = 2               4 : 4 = 1              16 : 4 = 4

12 : 3 = 4              8 : 2 = 4               4 : 1 = 4

3. Giải bài 3 trang 120 SGK Toán 2

Có 40 học sinh chia đều thành 4 tổ. Hỏi mỗi tổ có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải

 Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh chia cho số tổ.

Hướng dẫn giải

Mỗi tổ có số học sinh là:

40 : 4 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.

4. Giải bài 4 trang 120 SGK Toán 2

Có 12 người khách cần sang sông, mỗi thuyền đều chở 4 người khách (không kể người lái thuyền). Hỏi cần mấy thuyền để chở hết số khách đó?

Phương pháp giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số người khách chia cho 4.

Hướng dẫn giải

Số thuyền cần có là:

12 : 4 = 3 (thuyền)

Đáp số: 3 thuyền.

5. Giải bài 5 trang 120 SGK Toán 2

Hình nào đã khoanh vào \(\displaystyle {1 \over 4}\) số con hươu:

Phương pháp giải

- Đếm số hươu cao cổ ở mỗi hình rồi chia cho 4.

- Chọn hình có số hươu cao cổ đã khoanh bằng kết quả phép chia vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

Hình a và b có 8 con hươu cao cổ.

Mà 8 : 4 = 2.

Vậy hình a có \(\displaystyle {1 \over 4}\) số con hươu đã được khoanh.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM