Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 60 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 60 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

13 - 4 =     13 - 6 =     13 - 8 =

13 - 5 =     13 - 7 =     13 - 9 =

Phương pháp giải

Trừ nhẩm rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

13 - 4 = 9     13 - 6 = 7     13 - 8 = 5

13 - 5 = 8     13 - 7 = 6     13 - 9 = 4

2. Giải bài 2 trang 60 SGK Toán 2

Đặt tính rồi tính:

a) 63 - 35;                       73 - 29;                        33 - 8

b) 93 - 46;                       83 - 27;                       43 - 14.

Phương pháp giải

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 60 SGK Toán 2

Tính:

33 - 9 - 4 =     63 - 7 - 6 =     42 - 8 - 4 =

33 - 13 =     63 - 13 =     42 - 12 =

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

33 - 9 - 4 = 20     63 - 7 - 6 = 50     42 - 8 - 4 = 30

33 - 13 = 20     63 - 13 = 50     42 - 12 = 30

4. Giải bài 4 trang 60 SGK Toán 2

Cô giáo có 63 quyển vở, cô đã phát cho học sinh 48 quyển vở. Hỏi cô giáo còn bao nhiêu quyển vở ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số quyển vở còn lại ta lấy số quyển vở có ban đầu trừ đi số quyển vở cô đã phát.

Hướng dẫn giải

Cô giáo còn lại số quyển vở là:

63 - 48 = 15 (quyển vở)

Đáp số: 15 quyển vở.

5. Giải bài 5 trang 60 SGK Toán 2

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Kết quả của phép tính là:

A. 27

B. 37

C. 17

D. 69

Phương pháp giải

Thực hiện phép trừ rồi điền chọn đáp án thích hợp.

Hướng dẫn giải

Ta có : 43 - 26 = 17

Khoanh vào đáp án C

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Nhi

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM