Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 68 SGK Toán 2 Bài Luyện tập là tài liệu tham khảo với lời giải chi tiết, rõ ràng theo khung chương trình sách giáo khoa Toán lớp 2, các bài giải tương ứng với từng bài học trong sách giúp cho các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 68 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

15 - 6 =                      14 - 8 =                   15 - 8 =                  15 - 9 =

16 - 7 =                      15 - 7 =                  14 - 6 =                  16 - 8 =

17 - 8 =                      16 - 9 =                  17 - 9 =                  14 - 5 =

18 - 9 =                      13 - 6 =                  13 - 7 =                  13 - 9 =

Phương pháp giải

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

15 - 6 = 9                           14 - 8 = 6 

16 - 7 = 9                           15 - 7 = 8

17 - 8 = 9                           16 - 9 = 7

18 - 9 = 9                           13 - 6 = 7

15 - 8 = 7                           15 - 9 = 6

14 - 6 = 8                           16 - 8 = 8

17 - 9 = 8                           14 - 5 = 9

13 - 7 = 6                           13 - 9 = 4

2. Giải bài 2 trang 68 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

15 - 5 - 1 =     16 - 6 - 3 =     17 - 7 - 2 =

15 - 6 =     16 - 9 =     17 - 9 =

Phương pháp giải

Trừ các số lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải.

Hướng dẫn giải

15 - 5 - 1 = 9     16 - 6 - 3 = 7     17 - 7 - 2 = 8

15 - 6 = 9     16 - 9 = 7     17 - 9 = 8

3. Giải bài 3 trang 68 SGK Toán 2

 Đặt tính rồi tính:

a) 35 - 7;                   72 - 36

b) 81 - 9;                   50 - 17.

Phương pháp giải

 - Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 68 SGK Toán 2

Mẹ vắt được 50l sữa bò, chị vắt được ít hơn mẹ 18l sữa bò. Hỏi chị vắt được bao nhiêu lít sữa bò ?

Phương pháp giải

Muốn tìm số lít sửa mà chị vắt được ta lấy số lít sữa mẹ vắt được trừ đi 18l.

Hướng dẫn giải

Chị vắt được số lít sữa bò là:

50 - 18 = 32 (lít)

Đáp số: 32l sữa bò.

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:Ngoan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM