Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

Giải bài tập trang 98 SGK Toán 2 Bài Luyện tập với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh nắm được cách lập bảng nhân 3 và học thuộc lòng bảng nhân 3. Đồng thời giúp các em học sinh giải các bài toán đếm thêm 3. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập

1. Giải bài 1 trang 98 SGK Toán 2

 Số ?

Phương pháp giải

Nhẩm giá trị của bảng nhân 3 rồi điền kết quả vào hình tròn.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 98 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào chỗ chấm (theo mẫu):

Phương pháp giải

 Tìm một thừa số còn thiếu của phép nhân bằng cách nhẩm 3 nhân với số nào thì bằng tích cho trước.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 98 SGK Toán 2

Mỗi can đựng 3l dầu. Hỏi 5 can như thế đựng được bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 can: 3l

5 can:....l?

Lời giải

Muốn tìm đáp án ta lấy số lít một can đựng được nhân với số can.

Hướng dẫn giải

5 can như thế đựng được số lít dầu là:

3 x 5 = 15l

Đáp số: 15l

4. Giải bài 4 trang 98 SGK Toán 2

Mỗi túi có 3kg gạo. Hỏi 8 túi như thế có tất cả bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Phương pháp giải

Tóm tắt

1 túi : 3kg

8 túi :....kg?

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số ki-lô-gam của một túi nhân với số túi.

Hướng dẫn giải

8 túi như thế đựng được số ki-lô-gam gạo là:

3 x 8 = 24 (kg)

Đáp số: 24 kg

5. Giải bài 5 trang 98 SGK Toán 2

Số ?

a) 3; 6; 9 ;...;....

b)10; 12; 14; ...;....

c) 21; 24; 27;....;....

Phương pháp giải

 Đếm cách 2 hoặc 3 đơn vị rồi điền các số còn thiếu vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

a) 3; 6; 9; 12; 15.

b) 10; 12; 14; 16; 18.

c) 21; 24; 27; 30; 33.

Ngày:27/08/2020 Chia sẻ bởi:Denni Trần

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM