Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài Ôn tập về phép cộng và phép trừ có phương pháp giải cụ thể và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập về phép cộng và phép trừ trong phạm vi 1000. Sau đây mời các em cùng tham khảo.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Ôn tập về phép cộng và phép trừ

1. Giải bài 1 trang 170 SGK Toán 2

Tính nhẩm:

30 + 50 =         70 - 50 =         300 + 200 =

20 + 40 =         40 + 40 =         600 - 400 =

90 - 30 =          60 - 10 =          500 + 300 =

80 - 70 =          50 + 40 =         700 - 400 =

Phương pháp giải

Cộng, trừ với các số khác 0 rồi viết thêm một hoặc 2 số 0 vào tận cùng của kết quả vừa tìm được.

Hướng dẫn giải

30 + 50 = 80         70 - 50 = 20          300 + 200 = 500

20 + 40 = 60         40 + 40 = 80         600 - 400 = 200

90 - 30 = 60          60 - 10 = 50          500 + 300 = 800

80 - 70 = 10          50 + 40 = 90         700 - 400 = 300

2. Giải bài 2 trang 170 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép tính cộng hoặc trừ theo thứ tự từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

3. Giải bài 3 trang 170 SGK Toán 2

Một trường tiểu học có 265 học sinh gái và 234 học sinh trai. Hỏi trường tiểu học đó có bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Gái: 265 học sinh

Trai: 234 học sinh

Tất cả: ? học sinh.

Lời giải

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh gái cộng với số học sinh trai.

Hướng dẫn giải

Trường tiểu học đó có số học sinh là:

265 + 234 = 499 (học sinh)

Đáp số: 499 học sinh.

4. Giải bài 4 trang 170 SGK Toán 2

Bể thứ nhất chứa được \(865\ell\) nước, bể thứ hai chứa được ít hơn bể thứ nhất \(200\ell\) nước. Hỏi bể thứ hai chứa được bao nhiêu lít nước ?

Phương pháp giải

Tóm tắt

Muốn tìm lời giải ta lấy số lít nước của bể thứ nhất trừ đi \(200\ell\).

Hướng dẫn giải

Số lít nước chứa trong bể thứ hai là:

\(865 - 200 = 665 (\ell)\)

Đáp số: \(665\ell\).

Ngày:15/09/2020 Chia sẻ bởi:ngan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM