Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem đồng hồ

Giải bài tập trang 126 SGK Toán 2 Bài Thực hành xem đồng hồ giúp các em dễ dàng hiểu được cách tập xem đồng hồ (vào các buổi), làm quen với số chỉ giờ lớn hơn 12 giờ. Đồng thời, làm quen với những hoạt động sinh hoạt, học tập thường ngày liên quan đến thời gian (đúng giờ, muộn giờ, sáng, tối,... ). Sau đây mời các em cùng tham khảo chi tiết lời giải.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Thực hành xem đồng hồ

1. Giải bài 1 trang 126 SGK Toán 2

Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Phương pháp giải

Xác định vị trí của kim giờ và kim phút rồi đọc giờ thích hợp.

Hướng dẫn giải

Đồng hồ A chỉ 4 giờ 15 phút.

Đồng hồ B chỉ 1 giờ 30 phút.

Đồng hồ C chỉ 9 giờ 15 phút.

Đồng hồ D chỉ 8 giờ 30 phút.

2. Giải bài 2 trang 126 SGK Toán 2

Mỗi câu dưới đây ứng với đồng hồ nào?

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút.

b) An ra chơi lúc 15 giờ.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối.

Phương pháp giải

Đọc thông tin trong các câu đã cho rồi ghép với đồng hồ chỉ giờ tương ứng.

Hướng dẫn giải

a) An vào học lúc 13 giờ 30 phút ứng với đồng hồ A.

b) An ra chơi lúc 15 giờ ứng với đồng hồ D.

c) An vào học tiếp lúc 15 giờ 15 phút ứng với đồng hồ B.

d) An tan học lúc 16 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ E.

e) An tưới rau lúc 5 giờ 30 phút chiều ứng với đồng hồ C.

g) An ăn cơm lúc 7 giờ tối ứng với đồng hồ G.

3. Giải bài 3 trang 126 SGK Toán 2

Quay kim trên mặt đồng hồ để đồng hồ chỉ:

2 giờ; 1 giờ 30 phút;  6 giờ 15 phút; 5 giờ rưỡi.

Phương pháp giải

Dựa vào số giờ và số phút đã cho, em quay kim trên mặt đồng hồ.

+) Giờ nguyên : Kim giờ chỉ vào đúng số giờ; kim phút chỉ vào số 12.

+) Giờ có 15 phút : Kim giờ chỉ qua số giờ một chút; kim phút chỉ vào số 3.

+) Giờ rưỡi : Kim giờ chỉ giữa hai số giờ và kim phút chỉ vào số 6.

Hướng dẫn giải

Quay kim đồng hồ sao cho:

Đồng hồ chỉ 2 giờ: Kim ngắn chỉ số 2, kim dài chỉ số 12.

Đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút: Kim ngắn chỉ giữa số 1 và số 2, kim dài chỉ số 6.

Đồng hồ chỉ 6 giờ 15 phút: Kim ngắn chỉ qua số 6 một chút, kim dài chỉ số 3.

Đồng hồ chỉ 5 giờ rưỡi: Kim ngắn chỉ giữa số 5 và số 6, kim dài chỉ số 6.

Ngày:28/08/2020 Chia sẻ bởi:Chương

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM