Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

Giải bài tập trang 89, 90 SGK Toán 2 Bài Luyện tập chung với đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em học sinh ôn tập, củng cố các dạng bài tập, rèn luyện kỹ năng giải Toán SGK lớp 2 chương 4. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về.

Giải bài tập SGK Toán 2 Bài: Luyện tập chung

1. Giải bài 1 trang 89 SGK Toán 2

Tính:

Phương pháp giải

Thực hiện phép cộng hoặc trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Hướng dẫn giải

2. Giải bài 2 trang 89 SGK Toán 2

Tính:

14 - 8 + 9 =     15 - 6 + 3 =     9 + 9 - 15 =

5 + 7 - 6 =     8 + 8 - 9 =     13 - 5 + 6 =

16 - 9 + 8 =     11 - 7 + 8 =     6 + 6 - 9 =

Phương pháp giải

Lần lượt thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Hướng dẫn giải

14 - 8 + 9 = 15     15 - 6 + 3 = 12     9 + 9 - 15 = 3

5 + 7 - 6 = 6     8 + 8 - 9 = 7     13 - 5 + 6 = 14

16 - 9 + 8 = 15     11 - 7 + 8 = 12     6 + 6 - 9 = 3

3. Giải bài 3 trang 89 SGK Toán 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Phương pháp giải

a) Muốn tìm tổng ta lấy hai số hạng cộng với nhau.

Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

b) Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

Hướng dẫn giải

4. Giải bài 4 trang 90 SGK Toán 2

Can bé đựng được 14l dầu, can to đựng được nhiều hơn can bé 8l. Hỏi can to đựng được bao nhiêu lít dầu?

Phương pháp giải?

Muốn tìm can to đựng được bao nhiêu lít dầu ta lấy số lít của can bé cộng với 8l.

Hướng dẫn giải

Can to đựng được số lít dầu là:

14 + 8 = 22 (l)

Đáp số: 22 l dầu.

5. Giải bài 5 trang 90 SGK Toán 2

Hãy vẽ một đoạn thẳng dài 5cm. Kéo dài đoạn thẳng đó để được một đoạn thẳng dài 1dm.

Phương pháp giải

- Dùng thước kẻ và bút chì vẽ đoạn thẳng dài 5cm.

- Ghi nhớ : 1dm = 10cm; từ đoạn thẳng vừa vẽ, kéo dài để được đoạn thẳng dài 10cm.

Hướng dẫn giải

Ngày:26/08/2020 Chia sẻ bởi:An

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM